Tütün ve sigara, ne akıl kârıdır ne de geleneğe uyar

1574-1649 tarihleri arasında yaşamış Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı Peçevî [Peçuylu] İbrahim, “Peçevî Tarihi” adlı kıymetli eserinde sadece önemli olayları anlatmakla kalmamış, aynı zamanda toplumsal meselelere de yeri geldiğince değinmiştir. Peçevî İbrahim’in değindiği toplumsal meselelerden biri de o dönemde Osmanlı coğrafyasında hızla yayılan tütün içme âdetidir. Aradan geçen dört asra rağmen Peçevî İbrahim’in tütün/sigara konusundaki … More Tütün ve sigara, ne akıl kârıdır ne de geleneğe uyar

Çevre Tarihi Kitapları

Çevre tarihi alanını tanıtmayı amaçlayan yazı dizimizin bu son bölümünde alanın önde gelen isimlerinden ve bu isimlerin dilimize çevrilen eserlerinden bahsetmenin faydalı olacağını düşündüm. Alfred Crosby’nin 1972 yılında kaleme aldığı ve 2003’te çeşitli ilavelerle yeniden neşrettiği The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492 (Kolomb Değişimi: 1492’nin Biyolojik ve Kültürel Sonuçları) başlıklı kitabı, Avrupalıların … More Çevre Tarihi Kitapları

Çevre Tarihi Üzerine Notlar (2)

Çevreyi insanoğlundan ayrı ve insanlık tarihi için sadece bir sahne olarak görmeyen çevre tarihçileri çalışmalarını şu üç genel başlık altında yoğunlaştırırlar: Doğal hadiseler ve çevresel özelliklerin insanlık tarihine etkisi İnsan kaynaklı çevre değişiklikleri ve bu değişikliklerin insanlık tarihine etkisi İnsanların çevreyle ilgili düşünceleri ve bu düşünceler neticesinde oluşan/perçinleşen tavır ve eylemler. Diğerlerine göre daha popüler … More Çevre Tarihi Üzerine Notlar (2)

Çevre Tarihi Üzerine Notlar (1)

Sadece insanların değil, insanların da içinde yer aldığı doğadaki canlı-cansız tüm varlıkların ve bu varlıklar arasındaki etkileşimin yazılması gereken bir tarihi olduğu düşüncesini savunan çevre tarihi, insan ve toplum bilim çalışmalarına getirilmiş en yenilikçi ve en kapsayıcı yorum/izah tarzlarından biridir.  İnsanın çevre, çevrenin de insan üzerindeki etkilerine vurgu yapan bu alan; siyasi, askeri, sosyal, iktisadi … More Çevre Tarihi Üzerine Notlar (1)